ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

មហាសន្និបាតបណ្តាញអ៊ីនធើណែតពិភពលោកលើកទី៥បានបិទបញ្ចប់

2018-11-09 16:21:48

មហាសន្និបាតបណ្តាញអ៊ីនធើណែតពិភពលោកលើកទី៥បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកានេះ។ ក្នុង២ថ្ងៃកន្លងមកនេះ សហគ្រាសចំនួនជាង ៤៣០ ដែលមកពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន ២៥ បានជួបជុំគ្នានៅឃុំWuzhenខេត្តZhejiangប្រទេសចិន ដើម្បីពិភាក្សានូវការបង្កើតពិភពឌីជីថលដ៏មានជំនឿចិត្តជាមួយគ្នា និងបង្ហាញនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី លទ្ធផលថ្មី ផលិតផលថ្មីនិងកម្មវិធីថ្មីផ្នែកបណ្តាញអ៊ីនធើណេតនៃទូទាំងពិភពលោក៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ