ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋចិន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ Henry​ Kissinger ​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​អាមេរិក​

2018-11-09 15:09:12

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋចិន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ Henry​ Kissinger ​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​អាមេរិក​

   ថ្ងៃទី៨​ខែវិចិ្ឆកា ​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក ​Henry ​Kissinger ​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​អាមេរិក​នៅក្រុង​ប៉េកាំង ។

    លោក​ស៊ីជីនភីង​បាន​គូសបញ្ជាក់ថា ​ភាគីទាំងពីរ​ចិននិង​អាមេរិក​គួរតែមាន​ការវិនិច្ឆ័យ​ត្រឹមត្រូវ​ចំពោះ​គោលបំណង​ជាយុទ្ធសាស្ត្រ​របស់គ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក ​។ ប្រទេសចិន​ប្រកាន់ខ្ជាប់​ដើរតាម​ផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​សន្តិភាព​ និង​រីករាយ​រួមជាមួយ​ភាគីអាមេរិក​ឆ្លងតាម​ការពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​មេត្រីភាព​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហាដែល​កើតឡើង​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ទំនាក់ទំនង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ឲ្យបាន​សមរម្យ ។​ ព្រមពេល​ជាមួយនេះ​ ភាគីអាមេរិក​ក៏គួរតែ​គោរពសិទ្ធ​និង​ផលប្រយោជន៍​ស្របច្បាប់​របស់​ភាគីចិន​ រួមគ្នា​គាំពារ​ការអភិវឌ្ឍ​ដ៏ល្អប្រសើរ​និងមាន​ស្ថិរភាពនៃ​ទំនាក់ទំនង​ចិននិង​អាមេរិក ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ