ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេសចិន​និង​ពិភពលោក​សុទ្ធតែ​ត្រូវកសាង​ស្ពាន​ឆ្ពោះទៅកាន់​វិបុលភាព​ជាមួយគ្នា​

2018-11-07 17:56:41

    អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​បង្ខំ​លើ​ការ​ផ្ទេរ​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ដាក់ចេញ​គោលនយោបាយ​និង​ផលិតផល​ហិរញ្ញាវត្ថុ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​សហគ្រាស​ឯកជន​និង​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​ ​អនុវត្ត​ដោយ​ស៊ីជម្រៅ​នូវ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី។

    ប្រទេស​ចិន​សន្យា​ថា ​ជា​និច្ចកាល​តែងតែ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ជំរុញ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​បើក​ទូលាយ​រួម​គ្នា​នៃ​ពិភពលោក ​ប្រភព​កម្លាំងចលករ​ជា​ស្ថិរភាព​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ​ទី​ផ្សារ​មាន​កម្លាំង​រស់រវើក​សម្រាប់​បណ្តា​ប្រទេស​នានា​ត្រួសត្រាយឱកាស​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ជា​អ្នក​រួម​ចំណែក​វិជ្ជមាន​ដល់​អភិបាលកិច្ច​និង​កំណែទម្រង់​នៃ​ពិភពលោក។​ប្រទេស​នានា​គួរតែ​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​ក្លាហាន​កាន់តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ដើម្បី​រួម​គ្នា​កសាង​ពិភពលោក​មួយ​ដែល​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ ​ជំរុញ​យ៉ាង​សកម្ម​នូវ​ការបើកទូលាយនិង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ​ដើម្បី​សម្រេចការ​អភិវឌ្ឍ​រួម​គ្នា ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ