ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មាន​ចិន​និង​អាស៊ាន

2018-10-12 15:54:32

-ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​នឹង​បញ្ចប់​ការងារ​រុករក​និង​ជួយ​សង្គ្រោះ​នៅ​តំបន់​រង​គ្រោះ​រញ្ជូយ​ដី​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​និង​រលក​ស៊ូណាមី។

-ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​ថៃ​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ធនធាន​ទឹក​នៃ​មូលនិធី​ពិសេស​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-មេគ្គង។

-មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​អំពាវនាវ​សហគ្រាស​ប្រទេស​ចិន​និង​ម៉ាឡេស៊ី​ឲ្យ​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ។

-ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ផ្អាក​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ញុះញង់​ឆ្នាំ​១៩៤៨។​ការ​កែ​វិសោធនកម្ម​ចំពោះ​សេចក្តី​ព្រៀង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋសភា​បាន​ក្លាយ​ជា​ចំណុច​ទាក់ទាញ​ក្រសែ​ភ្នែក។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ