ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ីផ្អាក​​​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​​ញុះញង់​ឆ្នាំ ១៩៤៨ 

2018-10-12 15:28:25

    ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​តុលា លោក​Gobind Singh Deo រដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ក្រសួង​ទូរគមនាគមន៍​និង​ពហុប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ដែល​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​​ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ផ្អាក​​ការ​អនុវត្តច្បាប់​​ញុះ​ញង់​ឆ្នាំ ១៩៤៨ ព្រមនិង​បម្រុង​ប្រគល់​ជូន​រដ្ឋសភា​ដើម្បី​លុប​ចោលច្បាប់​​​មួយ​នេះ ​។

    ពេល​មុន​នេះ លោក​Gobind Singh Deo​ នៅបាន​ថ្លែង​តាម​ប្រព័ន្ធទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ថា សង្ឃឹមថា​ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំនិតីកាល​​ថ្មី​ដែល​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​នេះ រដ្ឋសភា​ម៉ាឡេស៊ី​អាច​លើក​ឡើង​នូវ​គម្រោង​​ស្នើ​ដើម្បី​លុប​ចោលច្បាប់​ញុះ​ញង់​ឆ្នាំ ១៩៤៨ ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ