ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មាន​ចិន​និង​អាស៊ាន​

2018-09-14 14:26:24

    -កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​កសិកម្ម​ឆ្លាតវៃ​រវាង​ចិន-អាស៊ាន​មានឱកាស​ពាណិជ្ជកម្ម​ធំៗ​ជាច្រើន

    -ប្រទេសចិន​និង​អាស៊ាន​កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​យ៉ាងសកម្ម​សម្រាប់​ការមកដល់នៃ​យុគសម័យ​ 5G ។

    -ធនាគារ​មជ្ឈិមចិន​ថ្លែងថា​ នឹងបង្កើន​ការបើកទូលាយ​​​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទ្វេភាគី​ររវាង​ចិននិង​អាស៊ាន​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការវិនិយោគ​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិននិង​អាស៊ាន​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត ។

    -វេទិកា​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ស្តីពី​ផលិតភាព​និង​វិនិយោគ​របស់​ប្រទេស​តាមដង​ទន្លេ​ឡាន​ឆាង​និង​មេគង្គ​បានធ្វើឡើង​នៅ​ក្រុង​ណាននីង​ប្រទេសចិន ។

    -ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិនថ្លែងថា​ ពីខែមករា​ដល់ខែសីហា​ឆ្នាំនេះ ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​និង​វិនិយោគ​របស់​ប្រទេសចិន​ចំពោះ​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និងផ្លូវមួយ​បានរីកចម្រើន​យ៉ាង​វិជ្ជមាន ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ