ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុងប៉េកាំងនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាហ្រ្វិកបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំតុមូលនៃថ្នាក់ដឹកនាំ

2018-09-04 11:25:38

 ថ្ងៃ​ទី​៤​ខែ​កញ្ញា កិច្ច​ប្រជុំ​តុ​មូល​ថ្នាក់​ដឹក​នាំនៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ក្រុង​ប៉េកាំងនៃ​វេទិកា​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ចិន​និង​អាហ្រ្វិក​ឆ្នាំ​២០១៨បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង។

      លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​និង​លោក​Ramaphosaប្រធានាធិបតី​អាហ្រ្វិក​ខាង​ត្បូង​ដែល​ជា​សហប្រធាន​នៃ​ភាគី​អាហ្រ្វិក​ក្នុង​វេទិកា​លើក​នេះ​បាន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​ក្នុង​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ពេល​ព្រឹក​និង​ពេលរសៀល ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ចិន​និង​អាហ្រ្វិក​នឹង​ផ្លាស់​ប្តូរ​មតិ​យោបល់​យ៉ាង​ស៊ី​ជម្រៅ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ចិន​និង​អាហ្រ្វិក​ ក៏​ដូច​ជា​​បញ្ហា​អន្តរជាតិ​និង​តំបន់​ដែល​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដូច​គ្នា កិច្ច​ប្រជុំ​នឹង​អនុម័ត​លើ​«សេចក្តី​ប្រកាស​ក្រុង​ប៉េកាំង​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​រួម​វាសនា​តែ​មួយ​រវាង​ចិន​និង​អាហ្រ្វិក​ដែល​មាន​ភាព​កាន់​តែ​ស្អិត​ល្មួត​»និង​«ផែនការ​ប្រតិបត្តិ​ក្រុង​ប៉េកាំង​នៃ​វេទិកា​សហប្រតិបត្តិការ​ចិន​និង​អាហ្រ្វិក​(​ឆ្នាំ​២០១៩-​២០២១)»៕

 

 

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ