ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបើកខ្សែផ្លូវហោះហើរពីទីក្រុងGuangzhouទៅទីក្រុងរ៉ូម ខ្សែផ្លូវហោះហើរនឹងគ្របដណ្តប់ទីក្រុងធំ៧ចំនួន៧នៅអឺរ៉ុប

2018-07-12 15:45:47

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបាននឹងបើកខ្សែផ្លូវហោះហើរចំនួនពីរដោយឡែកពីគ្នានៅថ្ងៃទី១២និងទី១៣ ខែកក្កដានេះ ពោលគឺផ្លូវខ្សែហោះហើរពីទីក្រុងGuangzhouដល់ទីក្រុងSanyaដល់ទីក្រុងប៉ារីសព្រមនិងផ្លូវខ្សែហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងGuangzhouទៅទីក្រុងរ៉ូម រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ខ្សែផ្លូវហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបបានឡើងដល់១៥ខ្សែ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ