ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សាកសពចុងក្រោយរបស់បុគ្គលបាត់ការទាក់ទងដែលរងគ្រោះក្នុងឧប្បតិ្តហេតុលិចនាវាទេសចរណ៍នៅខេត្តPhuketប្រទេសថៃត្រូវបានរកឃើញ

2018-07-12 15:43:55

រសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា លោកNorraphatPlodthongអភិបាលខេត្តPhuketប្រទេសថៃបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីសភាពការណ៍ជួយសង្គ្រោះក្នុងឧប្បត្តិហេតុលិចនាវាទេសចរណ៍ថា នៅរសៀលនេះកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសថៃនិងចិនបានរកឃើញសាកសពមួយទៀត។រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សាកសពចំនួន៤៧នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងឧប្បត្តិហេតុលិចនាវាទេសចរណ៍នៅខេត្តPhuketប្រទេសថៃត្រូវបានរកឃើញទាំងអស់ហើយ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ