ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនអះអាងថា មិនចង់មើលឃើញការវិវាទផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកមានកម្រិតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ

2018-05-17 15:15:57

 ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​ឧសភា លោក​GaoFengអ្នក​នាំ​ពាក្យ​ព័ត៌មាន​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ថ្លែង​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​ថា សង្ឃឹម​ភាគី​ទាំង​ពីរ​ចិន​និង​អាមេរិក​អាច​ដោះ​ស្រាយជម្លោះ​និង​គ្រប់​គ្រង​ការ​ខ្វែង​គំនិត​ដោយ​សមរម្យ​តាម​រយៈការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា។​លោក​បាន​ថ្លែង​ទៀត​ថា ប្រទេស​ចិន​ មិន​ចង់​មើល​ឃើញការ​វិវាទផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​មាន​កម្រិត​កាន់​តែ​ធ្ងន់​ធ្ងរនោះ​ទេ ហើយ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​រួច​ជា​ស្រេច​ហើយ​ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹងរឿង​គ្រប់​បែប​យ៉ាងដែល​មាន​លទ្ធភាព​នឹង​កើត​ឡើង៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ