ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ពិព័រណ៌​ផ្លូវ​សូត្រ​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​៣​បានបិទ​បញ្ចប់​ ​កិច្ចកសាង​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ជំរុញ​ការ

2018-05-16 15:16:39

   ថ្ងៃទី​១៥​ខែ​ឧសភា​ ​ពិព័រណ៌​ផ្លូវ​សូត្រ​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​៣​និង​ជា​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ ការ​បណ្តាក់ទុន​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​​តំបន់​ភាគខាង​កើត​និង​ខាងលិច​ប្រទេស​ចិន​បានបិទ​បញ្ចប់​នៅ​ក្រុង​ស៊ី​អាន​ទីរួមខេត្ត​ស្រាន់ស៊ី​ប្រទេសចិន​។​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ