ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេសចិន​មានផែនការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យ​និង​គ្រប់គ្រង​ធនាគារនិង​ការធានា​រ៉ាប់រង​ប្រទេសចិន​ ដើម្បី​បង្កើន​ការបង្ការ​និង​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​

2018-03-14 15:08:28

    ថ្ងៃទី១៣​ខែមីនា​ ផ្នែក​វប្បធម៌នៃ​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​អាណិកជនចិន​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចការរដ្ឋចិន​និង​គណៈកម្មាធិការ​អប់រំ​សាលា​ប្រជាជន​នៃ​ក្រសួង​អប់រំថៃ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អប់រំ​ភាសាចិន ​ដើម្បី​ជំរុញ​កិច្ចការអប់រំ​ភាសាចិន​របស់​ប្រទេស​ថៃឲ្យ​រីកចម្រើន​ថែមមួយ​កម្រិតទៀត ។

    ក្នុង​អនុស្សរណៈ​បាន​បញ្ជាក់ថា​ ការអភិវឌ្ឍ​ការអប់រំ​ភាសាថៃ​និង​ភាសាចិន​គឺមាន​ផលប្រយោជន៍​ដល់​ការបង្កើន​ការស្វែងយល់​រវាង​ប្រជាជននៃ​ប្រទេសទាំងពីរ ​។ ​ភាគីទាំងពីរ​យល់ឃើញ​ថា​ ទន្ទឹមនឹង​ការអនុវត្ត​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាននិង​គំនិតផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​ខ្សែក្រវាត់​មួយនិងផ្លូវមួយ​របស់ចិន​ ការបង្កើត​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរីចិន-អាស៊ាន ​ភាសាចិន​និង​ភាសា​ថៃគឺមាន​សារសំខាន់​កាន់តែ​ខ្លាំងឡើងៗ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ