ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ការវិនិយោគទៅក្រៅប្រទេសនៃប្រទេសចិនសម្រេចបាននូវកំណើនវិជ្ជមាន ៣ ខែជាប់គ្នា

2018-02-14 17:04:49

    តាមទិន្នន័យ​ដែល​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មចិន​ប្រកាស​នាថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ​ឲ្យដឹងថា នាខែ​មករា​ឆ្នាំ ២០១៨ ការវិនិយោគ​ផ្ទាល់​មិនមែន​ប្រភេទ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំពោះ​ក្រៅប្រទេស​នៃប្រទេសចិន​មានចំនួន ១០៨ ប៊ីលាន​ដុល្លារអាមេរិក បានកើន ៣៩ កណ្តក់សញ្ញា ៧ ភាគរយ​បើប្រៀប​ធៀបនឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំទៅមិញ សម្រេច​បាននូវ​កំណើន ៣ ខែជាប់គ្នា ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ