ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​Guterres​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​កោត​សរសើរ​យន្តការ​”ប្រទេស​G77និង​ប្រទេសចិន​”​ដែល​បាន​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សកម្ម

2018-01-13 15:36:54

    ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​មករា ពិធីប្រគល់និង​ទទួល​​សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​ប្រទេស​ជា​ប្រធាន​ផ្លាស់វេន​នៃ​ប្រទេស​G77​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ទីស្នាក់​​ការ​ទូទៅ​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​នៅក្រុង​ញូវយ៉ក​ ។ ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​សិទ្ធិ​អំណាច លោក​Guterres​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​កោត​សរសើរ​ប្រទេស​G77និង​ប្រទេសចិន​ដែល​បាន​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ការ​​គាំពារ​ពហុភាគីនិយម​ ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ទប់​ទល់​នឹង​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុជាដើម ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ