ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ចិន​ ជប៉ុន អាមេរិក​និង​រុស្ស៊ី​ជាដើម​ដើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពីការ​ដាក់​កំហិត​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ចំពោះ​ការធ្វើ​នេសាទ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​មហាសមុទ្រ​អាកទិក​រយៈពេល​ ១៦ ឆ្នាំ

2017-12-07 15:41:38

ពេល​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​អ្នកយកព័ត៌មាន​វិទ្យុអន្តរជាតិចិន​ អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​មានពាក់ព័ន្ធ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​​កិច្ចការ​សមុទ្រជាតិ​ចិន​បាន​ថ្លែង​ថា​ ​នាពេល​ថ្មី​ៗ​កន្លងទៅនេះ ​ដើម្បី​ការពារប្រព័ន្ធ​​អេកូ​ឡូស៊ី​ក្នុងតំបន់​ ប្រទេស​ចំនួន​ ៩ មាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ រុស្ស៊ី​ ជប៉ុន​និង​ចិន​ជាដើម​ព្រម​និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​​ដោយឯកភាព​គ្នា​ថា​ ​នឹង​ដាក់​កំហិត​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ចំពោះការ​ធ្វើ​នេសាទ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​សមុទ្រសាធារណៈនៃ​តំបន់កណ្តាល​មហាសមុទ្រ​អាកទិកយ៉ាងហោច​​ក្នុងរយៈពេល​ ១៦ ឆ្នាំ​ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ