ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោកSuiShianប្រធានរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រចាំឆ្នាំសារពើពន្ធ២០១៨

2017-11-15 14:18:10

ថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែ​វិច្ឆិកា លោកSuiShianប្រធាន​រដ្ឋ​បាល​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ម៉ាកាវ​បាន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធ​២០១៨​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​”ការ​រីក​ចម្រើនទៅ​មុខ​ដោយ​ប្រាកដ​ប្រជា ចែក​រំលែក​ផ្លែ​ផ្កា​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ”ជូន​ដល់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នីតិប្បញ្ញាត្តិម៉ាកាវ។​របាយការណ៍មួយ​នេះ​ចែក​ជា​៤​ជំពូក​គឺ កែ​លម្អឥត​ឈប់​ឈរ​នូវយន្ត​ការ​ធំ​ទាំង​៥​ស្តី​អំពី​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រជាជន​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​យូរ​អង្វែង​ ពន្លឿន​កិច្ច​កសាង​ទី​ក្រុង​លើគ្រប់​វិស័យ ជំរុញ​បន្តឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​រីក​ចម្រើន​ដោយ​នឹងនរ​និង​រឹង​មាំ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ី​ជម្រៅ​នូវ​កំណែ​ទម្រង់​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ