ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេស​ចិននិង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ថាមពល

2017-11-14 19:32:09

      ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិចិ្ឆកា​ វេទិកា​ថាមពល​ចិននិង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​លើកទី ៥ បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​ហ្សាការតា​ រដ្ឋធានីប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ ។ ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ថាមពល​។

    លោក​Nuer Baikeli ​អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​ជាតិថាមពល​ចិនបាន​ថ្លែង​ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ថាមពល​របស់​ប្រទេសទាំង​ពីរ​ចិននិង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​អាច​បំពេញ​បន្ថែម​គ្នាច្រើន​ មាន​អនាគតដ៏​​ទូលំទូលាយ ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ