ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោកស៊ីជីនភីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបក្សកុម្មុយនិស្តចិននិងជាប្រធានរដ្ឋចិនចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់លោកBoungnang Vorachithអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ

2017-11-14 15:06:05

លោកស៊ីជីនភីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបក្សកុម្មុយនិស្តចិននិងជាប្រធានរដ្ឋចិនចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់លោកBoungnang Vorachithអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ

 ថ្ងៃ​ទី​១៣​ខែ​វិច្ឆិកា នៅ​ក្រុង​វៀង​ចន្ទន៍នៃ​ប្រទេស​ឡាវ លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គ​លេខា​ធិ​ការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​បាន​ចូល​រួម​ពិធី​ជប់​លៀង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​របស់​លោកBoungnang Vorachithអគ្គ​លេខាធិការ​នៃ​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រ​ជា​ជនឡាវ​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ ។

      ថ្លែង​ក្នុង​សុន្ទរកថា លោកBoungnang Vorachithបាន​បង្ហាញ​ថា ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីង​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ​លើក​នេះ​នឹង​មាន​ឥទ្ធិពល​ដ៏​សំខាន់​ចំពោះ​ការ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​រវាង​ឡាវ​និង​ចិន៕

 

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ