ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​កុម្មុនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ

2017-11-14 15:11:51

លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​កុម្មុនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ


    ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ​លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Boungnang​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ឡាវ​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ​។ភាគី​ទាំង​២​បាន​វាយតម្លៃ​​ខ្ពស់​ចំពោះ​សមិទ្ធផល​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​គូភាគី ឯកភាព​គ្នា​​បង្កើន​ការ​ប្រា​ស្រ័យ​ទាក់​ទង​និង​រៀនសូត្រ​និង​ដកយកបទ​ពិសោធន៍​ពី​គ្នា​​ ជំរុញ​កំណែទម្រង់​និង​បើក​ចំហ​របស់​ប្រទេស​ចិន​និង​បុព្វហេតុ​កណែទម្រង់​​របស់​ឡាវ​ឲ្យ​វិវឌ្ឍ​រីក​ចម្រើន​​ឥត​ឈប់ឈរ ​បន្ត​ប្រកាន់ខ្ជាប់​ស្មារតី​ជា​ប្រទេស​ជិតខាង​ល្អ ​មិត្តភ័គ្គល្អ​និង​ដៃគូ​ល្អ​ ​ពង្រឹង​ចំណង​មេត្រីភាព​ប្រពៃណី​រវាង​ប្រទេស​ចិននិង​ឡាវ ​ជំរុញ​ទំនាក់ទំនងភាព​ជា​ដៃគូ​សហប្រតិបត្តិការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​រវាងប្រទេស​ចិន​និង​ឡាវ​ឲ្យ​ឡើង​ដល់​កម្រិត​ថ្មី​ថែមទៀត​៕

លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​កុម្មុនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ