ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេស​នៃ​សហគមន៍​រដ្ឋ​ឯករាជ្យ​សម្រេច​ចិត្ត​នឹង​ពង្រឹង​និង​ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​គ្រប់​វិស័យ

2017-10-12 15:42:56

       ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា​ សន្និសីទ​ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃប្រទេស​​​សហគមន៍​រដ្ឋ​ឯករាជ្យ​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​Sochi ប្រទេស​រុស្ស៊ី​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​នានា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ពង្រីក​និង​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​គ្រប់​​វិស័យជា​មួយ​គ្នា​​ ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ