ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រធានាធិបតី​​អ៊ីរ៉ង់​ថ្លែង​ថា ប្រសិន​បើ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដក​ខ្លួន​ចេញ​ពី​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី​នុយគ្លេអ៊ែរ​អ៊ីរ៉ង់​ នោះអាមេរិក​​នឹង​ទទួល​ផល​វិបាក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

2017-10-12 15:42:09

      ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ក្នុង​សន្និសីទ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ លោក​Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតី​អ៊ីរ៉ង់​បាន​ថ្លែង​ថា ប្រសិន​បើ​លោក​ត្រាំ​ ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​បោះ​បង់​ចោល​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី​នុយគ្លេអ៊ែរ​អ៊ីរ៉ង់​ គឺ​ហាក់​ដូចជា​សាង​កំហុស​ដូច​ពេល​មុន​ៗ​ ហើយ​នឹង​ទទួល​ផលវិបាក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ