ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សន្និសីទ​ដើម្បី​បង្កើត​សហគមន៍​ជោគ​វាសនា​រួម​គ្នា​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ​និង​ការ​សម្រេច​សិទ្ធិ​អភិវឌ្ឍ​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​បទ​ដែល​បើក​ធ្វើ​នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​ទូទៅ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​នៅ​ក្រុង​ហ្សឺណែវ

2017-09-14 15:43:12

   សន្និសីទ​លើក​ទី​៣៦​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​កំពុង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ហ្សឺណែវ ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បើក​សន្និសីទ​នេះ ​សមាគម​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រទេស​ចិន​និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​តាម​រយៈ​វប្បធម៌​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ​សេរី​អាំស្ទែដាំ​ប្រទេស​ហូឡង់​បាន​រួម​គ្នា​ធ្វើ​សន្និសីទ​ដោយ​លើក​យក​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​ជោគ​វាសនា​រួម​គ្នា​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ​និង​ការ​សម្រេច​សិទ្ធិ​អភិវឌ្ឍ​ជា​ប្រធាន​បទ​នា​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ខែ​កញ្ញា។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ