ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក ​Guterresចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ក្រៃ​លែង​ចំពោះ​ស្ថានភាព​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា​និង​បញ្ហា​នុយគ្លេអ៊ែរ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ

2017-09-14 15:42:38

     ថ្ងៃ​ទី​១៣​ខែ​កញ្ញា ​លោក ​លោក ​Guterresអគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​យ៉ាង​ក្រៃ​លែង​ចំពោះ​ស្ថានភាព​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​Rakhineរបស់​មីយ៉ាន់ម៉ា​និង​បញ្ហា​នុយគ្លេអ៊ែរ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ ​ព្រម​ទាំង​បាន​ប្រកាស​គម្រោង​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​ចំនួន​ពីរ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​កំណែ​ទម្រង់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ផង​ដែរ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ