ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោកស្រី​Aung San Suu Kyi​​ ទីប្រឹក្សា​កិច្ច​ការរដ្ឋ​មីយ៉ាន់​នឹង​អវត្តមាន​ក្នុង​មហាសន្និបាត​អង្គារ​សហប្រជាជាតិ​លើកទី ៧២

2017-09-14 15:23:45

ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា​ នាយករដ្ឋាន​កិច្ចការរដ្ឋ​មីយ៉ាន់ម៉ា​បានបើកធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​​ដោយ​​ប្រកាស​ថា​ ដោយបារម្ភ​ពី​ស្ថានការណ៍​ក្នុងស្រុកនា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​​ ហេតុដូច្នេះ​លោកស្រី​ Aung San Suu Kyi​​ ទីប្រឹក្សា​កិច្ច​ការរដ្ឋ​មីយ៉ាន់​នឹង​អវត្តមាន​ក្នុង​មហាសន្និបាត​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​លើកទី ៧២ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ