ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​អាស៊ានចំនួន​ ៣ បង្កើត​យន្តការ​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី​​ផ្នែក​ការ​ផ្ទេបច្ចេកទេសថ្មី ៗ

2017-09-14 15:21:16

ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែ​កញ្ញា​ នៅក្នុង​សន្និបាត​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ការផ្ទេរនិង​ឆ្នៃប្រឌិតថ្មី​នៃ​បច្ចេកទេស​ចិន​-អាស៊ាន​លើកទី ៥ ដែល​បាន​រៀបចំ​ធ្វើនៅ​ក្រុង​Nan ning ប្រទេស​ចិន​ មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ទេរ​បច្ចេកទេស​ទ្វេភាគីចិន​-អាស៊ាន​បានសហការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចំនួន​ ៣ ផ្សេងទៀត​ ​មាន​ប្រទេស​ព្រុយណេ​ ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​វៀតណាម​ ដើម្បី​បង្កើត​និង​អនុវត្តជាក់ស្តែង​នូវ​យន្តការ​សហប្រតិបត្តិការ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ទេរបច្ចេកទេស​ទ្វេភាគី​ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ