ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សម្តេច​ហ៊ុនសែន​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​រំពឹងថា​ នឹង​ចូលរួម​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​

2017-09-14 15:11:41

    ពិព័រណ៍​ចិន​និង​អាស៊ាន​លើក​ទី១៤​និង​សន្និសីទ​កំពូល​ធុរកិច្ច​និង​វិនិយោគទុន​ចិន​និង​អាស៊ាន​បាន​កំពុង​ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ក្រុង​ណាននីង​ ភូមិភាគស្វយ័ត​ក្វាំងស៊ី​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ចាប់​ពី​ថៃ្ង​ទី១២​ដល់​ថៃ្ង​ទី១៥​ ខែ​កញ្ញា។សម្តេច​ហ៊ុនសែន​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ព្រមទាំង​រំពឹងថា​ កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រទេស​ចិន​ជា​បន្តទៀត​ជាមួយ​គ្នានេះ​សមេ្តច​បាន​ពិគ្រោះពិភាក្សា​ថែម​មួយកម្រិត​ទៀត​នូវ​ការ​តភ្ជាប់​គ្នា​លើ​វិស័យ​គមនាគមន៍​រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​និង​ចិន​ដើម្បី​ចូលរួម​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ផង​ដែរ៕​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ