ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​យ៉ាងជាឈី​ ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​McMaster​ជំនួយការ​ប្រធានាធិបតី​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​សន្តិសុខ​ជាតិ​

2017-09-14 15:11:02

   ថៃ្ង​ទី១៣​ ខែ​កញ្ញា​ នៅ​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​ លោក​យ៉ាងជាឈី​ ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​បាន​ជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​McMaster​ជំនួយការ​ប្រធានាធិបតី​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​សន្តិសុខ​ជាតិ​និង​លោក​ Jared​ Kushner​ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​សេតវិមាន។​ភាគី​ទាំងពីរ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​មតិគ្នា​ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​ព្រម​ទាំង​បញ្ហា​តំបន់​និង​អន្តរជាតិ​សំខាន់ៗ​ដែល​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជាមួយ​គ្នា៕​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ