ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​វ៉ាងយ៉ាង​ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​

2017-09-14 15:10:01

    ថៃ្ង​ទី១៣​ ខែ​កញ្ញា​ មហាសន្និបាត​ពេញអង្គ​លើក​ទី២២​នៃ​អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​សម្ពោធបើក​នៅ​ក្រុងឆឹងទូ​ ខេត្ត​ស៊ីឈួន​ លោក​វ៉ាងយ៉ាង​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​លើកនេះ​ព្រមទាំង​ថែ្លង​សុន្ទរកថា​ទៀត​ផង៕​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ