ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កូរ៉េខាងជើង​ប្រឆាំង​គ្រប់បែបយ៉ាង​​នូវ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​កូរ៉េខាងជើង​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​

2017-09-13 15:17:23

ថ្ងៃ ១៣ ខែ​កញ្ញា​ ក្រសួង​ការបរទេស​កូរ៉េខាងជើង​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ថា​ សេចក្តី​​សម្រេច​ចិត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​កូរ៉េខាងជើង​ដែល​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​បាន​អនុម័ត​កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ​កញ្ញា​នោះ​ គឺ​​ខុសច្បាប់​ ដូច្នេះ​កូរ៉េខាងជើង​បាន​ថ្កោល​ទោស​យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់​និង​ប្រឆាំងទាំង​ស្រុង​ចំពោះ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​នេះ​ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ