ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

រដ្ឋាភិបាល​មីយ៉ាន់ម៉ា​បង្កើត​ស្ថាប័ន​ពិសេសមួយ  ដើម្បី​​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​នូវ​សំណើ​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហាខេត្ត​​ Rakhine

2017-09-13 15:23:48

កាលពីយប់​ថ្ងៃទី ​ ១២ ខែកញ្ញា​ ទី​ស្តីការ​ប្រធានាធិបតី​មីយ៉ាន់ម៉ា​បានប្រកាស​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​​​មីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​អនុវត្ត​សំណើ​សម្រាប់​​​ដោះស្រាយ​បញ្ហាខេត្ត​​ Rakhine ដើម្បីអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​នូវ​សំណើក្នុ​ងរបាយការណ៍ចុងក្រោយ​បំផុត​នៃគណៈកម្មាធិការ​ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​​ខេត្ត​ Rakhine និង​គណៈកម្មាធិការ​ត្រួតពិនិត្យករណី​​វាយប្រហារភេរវកម្ម​ Maungdaw ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ