ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោកBenignoAquinoទី ៣ អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទ័ណ្ឌដោយសាររឿងMamasapano

2017-07-17 15:09:55

    ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ការិយាល័យ​មន្ត្រី​ស៊ើបអង្កេត​នៃ​រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន​បាន​លើកឡើង​ការ​ចោទប្រកាន់​ពីបទព្រហ្មទ័ណ្ឌ​ចំពោះ​លោក​BenignoAquino​ទី ៣ អតីតប្រធានាធិបតី ដោយបញ្ជាក់ថា លោក​បាន​ល្មើសនឹង​ច្បាប់​មានពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​រឿង​Mamasapano​ដែលបាន​បណ្តាលឲ្យ​ប៉ូលីស​កងកុម៉ង់ដូ ៤៤ នាក់​ស្លាប់បាត់បង់​ជីវិត​នាខែ​មករា​ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយមាន​អំពើ​ដណ្តើមអំណាច ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ