ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្លែងថា ក្រោយពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបានធូរស្រាលហើយនោះទើបមានលទ្ធភាពអាចធ្វើសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរខាងវិស័យកីឡានិងវប្បធម៌ជាមួយគ្នាបាន

2017-07-17 15:09:07

    ពេល​កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងជើង​ថ្លែងថា មានតែ​ក្រោយពី​ស្ថានភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​កូរ៉េខាងត្បូង​និង​ខាងជើង​បាន​បន្ធូរបន្ថយ​ទាំងផ្នែក​នយោបាយ​និងយោធា​នោះទេ ទើប​ប្រទេស​ទាំងពីរ​មានលទ្ធភាព​អាចធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ខាងវិស័យ​កីឡា​និង​វប្បធម៌​ព្រមទាំង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ខាងមនុស្សធម៌​ជាមួយគ្នា​បាន ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ