ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវតុលាការអ៊ីរ៉ង់ផ្តង្ទាទោសដាក់គុក ១០ ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តសកម្មភាពចារកម្ម

2017-07-17 15:08:21

    ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែកក្កដា អ្នកនាំពាក្យ​ផ្នែកតុលាការ​អ៊ីរ៉ង់​បាន​បញ្ជាក់ថា ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់​ត្រូវ​តុលាការ​អ៊ីរ៉ង់​ផ្តង្ទាទោស​ដាក់គុក ១០ ឆ្នាំ​ក្រោម​បទចោទប្រកាន់​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​ចារកម្ម ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ