ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ គម្រោង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​Abbas​ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ទំនាក់ទំនង​ទេ្វភាគី​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​

2017-07-17 14:42:58

    ថៃ្ងទី​១៦​ ខែ​កក្កដា​ អំឡុង​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នកយក​សារព័ត៌មាន​នៅ​ក្រុង​Ramallah​ដែល​ឋិតនៅ​ត្រើយ​ខាងលិច​នៃ​ទនេ្លហ្ស៊ក់ដានី​ លោក​ Malki​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ប៉ា​ឡេ​ស្ទីន​បាន​ថែ្លងថា​ គម្រោង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោកAbbas​ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​នៅ​ប្រទេសចិន​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ទំនាក់ទំនង​លើ​គ្រប់វិស័យ​រវាង​ភាគី​ទាំងពីរ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ៕​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ