ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប​និង​បារាំង​សន្ទនាគ្នា​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​លីប៊ី​

2017-07-17 14:41:38

    ថៃ្ងទី​១៦​ ខែ​កក្កដា​ លោក​ Sisi​ប្រធានាធិបតី​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប​បាន​សន្ទនាគ្នា​តាម​ទូរស័ព្ទ​ជា​មួយ​លោក​ Macron​ ប្រធានាធិបតី​បារាំង​ ភាគី​ទាំង​ពីរ​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​មតិ​គ្នា​អំពី​បញ្ហា​វិបត្តិ​លីប៊ី​ជាដើម៕​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ