ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន​និងអាស៊ាន

2017-07-13 17:56:37

--លោក Zhang Dejiang ប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនបំពេញទស្សនកិច្ច​ជាផ្លូវការនៅប្រទេសព័រទុហ្គាល់ ។ 

--ក្រសួងការបរទេសចិនអះអាងថា ទម្ទឹងនឹងពេលគាំពារយ៉ាងមុតមាំនូវអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ប្រទេសចិននភសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប្រទេស​ចិនខិតខំក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីជាមួយសាមីប្រទេសជាប់ជារហូតមក ។ 

--ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនអះអាងថា ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវដោះស្រាយតាមស្មារតីសុខដុមរមនា ។ 

--សន្និសីទផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសិង្ហបុរីខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការកសាងច្រកផ្លូវពីភូមិស្វយ័តជនជាតិជួងក្វាំងស៊ីដល់សិង្ហបុរី ។ 

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ