ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោកZhangGaoliនឹងអញ្ជើញ​ចូលរួមពិធី បើក នៃកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះពិភាក្សា​​ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី៤០និង​ពិធីបើក​កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា​ធិកា​រ​ការពារបរិស្ថាននៅ តំបន់ ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី២០

2017-05-19 18:08:22

ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១០១៧ លោកស្រី Hua Chunying អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ

ប​រ​ទេសចិនបានប្រកាសថា កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះពិភាក្សាស្តីពីសន្ធិសញ្ញតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី៤០និង​កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការការពារបរិស្ថាននៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី២០នឹងបើក​ធ្វើ​ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា នៅក្រុងប៉េកាំង ។ លោកZhang Gaoli ឧប​នាយរដ្ឋមន្ត្រី​នៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញ​​ចូលរួមពិធីសម្ពោធបើក​និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា​ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ