ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កិច្ច​ប្រជុំ​សន្ទនា​និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​អំពី​​ការ​នាំ​ចូល​កសិផល​ម៉ាឡេស៊ី​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​គូឡាឡំពួរ

2017-04-21 18:19:22

      ពេល​ថ្មី​ៗ​កន្លង​ទៅ​​ កិច្ច​ប្រជុំ​សន្ទនានិង​​ផ្លាស់​ប្តូរ​អំពី​​ការ​នាំ​ចូល​កសិផល​ម៉ាឡេស៊ី​ទៅ​ប្រទេស​ចិនឆ្នាំ​ ២០១៧ បាន​​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​គូឡាឡំពួរ បាន​ទាក់ទាញនិង​កៀរគរ​​សហគ្រាស​កសិកម្ម​និង​ដំណាំ​​ផ្លែឈើ​ជា​ច្រើន​ឲ្យ​​ចូលរួម​កិច្ច​សន្ទនា​លើក​នេះ ។ ពួក​គេ​​សង្ឃឹម​ថា ប្រទេស​ចិន​អាច​បង្កើន​បរិមាណ​​នាំ​ចូល​កសិផល​និង​ផ្លែឈើម៉ាឡេស៊ី​​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ ដើម្បី​​ឲ្យ​កសិផល​​ម៉ាឡេស៊ី​​កាន់​តែ​ច្រើន​ចូល​ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ