ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Niinisto​ប្រធានាធិបតី​ហ្វាំងឡង់​

2017-04-06 15:23:54

    ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ​លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Niinisto​ប្រធានាធិបតី​ហ្វាំងឡង់​នៅ​ក្រុង​Helsinki​ប្រទេស​ហ្វាំងឡង់​។ប្រមុខរដ្ឋ​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​២​បាន​សកម្ម​វាយតម្លៃ​ចំពោះ​ដំណើរ​វិវឌ្ឍន៍​​ក្នុង​រយៈពេល​៦៧​សម្រាប់​ទំនាក់ទមនង​ទ្វេភាគី​ ចាប់ពី​ប្រទេស​ចិន​និង​ហ្វាំងឡង់​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការ​ទូត​រៀងមក​ ហើយ​រួមគ្នា​ប្រកាស​អំពី​ការ​បង្កើត​ទំនាក់ទំនងភាព​ជា​ដៃគូ​សហប្រតិបត្តិការ​បែប​ថ្មី​ដែល​ឆ្ពោះទៅ​រក​​អនាគត ​ព្រម​និង​គូស​បញ្ជាក់ថាថា​ ​ភាគី​ទាំង​២​ត្រូវ​បង្កើន​ការ​កសាង​ទំនុកចិត្ត​ជឿទុកចិត្ត​​នយោបាយទៅវិញទៅមក ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ឲ្យ​មាន​ភាពកាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ ​ដើម្បី​បង្កើត​ជា​សេក្តីសុខសុភមង្គល​ដល់​ប្រជាជន​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​២៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ